Novosti


Unaprijedite poslovanje kroz inovativne proizvode te korištenje ekološki prihvatljivih materijala.

design district

Virtualni sajam Design District


Lean management


Uvođenje Lean managementa

Projekt sufinanciran od strane EU.

Sudjelovali smo na sajmovima


Imate pitanje?