Uvođenje i certifikacija Lean sustava za upravljanje poslovnim procesima

Naziv projekta

„Uvođenje i certifikacija Lean sustava za upravljanje poslovnim procesima“

šifra projekta: KK.03.2.1.14.0273

Kratki opis projekta

Provedbom projekta tvrtka Lignor d.o.o. u svoje poslovanje uvodi i certificira sustav upravljanja poslovnim procesima prema Lean metodologiji te educira djelatnike u svrhu poboljšanja konkurentnosti i kvalitete usluga za klijente na domaćem i stranom tržištu. Projekt je vrlo važan sa stajališta strateškog planiranja jer će omogućiti dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i unaprijediti proizvodnju što će direktno utjecati na rast, bolju produktivnost i efikasnost, veći prihod i nova zapošljavanja.

Kao priprema za uvođenje i certifikaciju, projekt sadrži i edukaciju za zaposlenike, što će biti preduvjet za kvalitetno implementiranje sustava u poslovanje i nastavak rada prema Lean standardima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Lean menadžment, svjetski je najpoznatija metodologija i trend kojeg primjenjuju poslovni i proizvodni sustavi u cijelom svijetu kako bi optimizirali uporabu resursa poduzeća, povećali produktivnost i konkurentnost, smanjili troškove poslovanja, povećali motivaciju zaposlenika te minimizirali štetan utjecaj nusprodukata procesa na okoliš.

Uspostava kontrole nad poslovanjem realizira se uvođenjem Lean sustava koji je na globalnoj razini priznat kao sustav namijenjen poboljšanju proizvodnih tvrtki te koji će Prijavitelju omogućiti rješavanje kritičnih točaka i postojećih problema u poslovanju.

Cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke i udjele na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 283.750,00 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 227.000,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 191.588,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

09.03.2020. – 09.06.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: contura@lignor.hr

 Linkovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj